Warsztat Warsztat Warsztat

Usługi dźwigowe

 

Betrans Transport Specjalistyczny realizuje us??ugi d??wigowe (z wykorzystaniem d??wig??w, samochod??w HDS i ??urawi). Firma zlokalizowana jest w Wojew??dztwie ??wi?tokrzyskim, ale realizuje zlecenia na terenie ca??ego kraju. Do??wiadczona kadra operator??w w po???czeniu z wieloletni? praktyk? w bran??y pozwala na realizacje wymagaj?cych zada??. Wszystko w trosce o bezpiecze??stwo i dok??adno??? obs??ugi.

 

Dost?pne maszyny d??wigowe

 

Aktualnie dysponujemy maszynami:

 

Rodzaj maszyny
Wysi?g
Ud??wig
??uraw na torowisku
32 metry
3,2 ton
??uraw punktowy
50 metr??w
1,5 ton
D??wig Liebheer
 
35 ton
D??wig IFA
 
13 ton

 

Betrans Konieczno = kompleksowa us??uga d??wigowa

 

Betrans Konieczno kompleksowe rozwi?zania w zakresie obs??ugi d??wigowej firm lub os??b prywatnych.

 

Zapewniamy :

 

 

Gdzie otrzyma? fachow? rade?

 

Je??eli masz pytanie dotycz?ce us??ug d??wigowych skorzystaj z pomocy Naszych Doradc??w.


Copyright by Betrans Konieczno - 2012 - telefon 501 439 805
Zamknij